10:51 18/01/2024

HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông tại huyện Vạn Ninh.

Sáng 17-1, HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông thuộc huyện Vạn Ninh.

Theo đó, khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông bao gồm toàn bộ diện tích phân khu 8 trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; có tổng diện tích hơn 6.600 ha, thuộc địa phận các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình của huyện Vạn Ninh.

Khu vực Tu Bông - Cổ Mã, nơi được quy hoạch khu đô thị. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, khu vực đất liền rộng gần 5.300 ha (trong đó có 1.553 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển hơn 1.331 ha. Quy mô dân số khoảng 122.000 người. Đất xây dựng các khu chức năng khu kinh tế có quy mô gần 4.000 ha. Khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô hơn 1.300 ha.

Các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ sẽ từng bước được chuyển đổi, thay thế. Dải đất đầm, đìa nuôi trồng được chuyển thành các khu vực có thể xây dựng đô thị cũng như các không gian cây xanh ng viên, ng cộng ven bờ vịnh. Nơi này sẽ tổ chức các trung tâm dịch vụ ng cộng ven biển để làm tăng giá trị chung của toàn khu vực.

UBND tỉnh Khánh Hòa xác định khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông là khu đô thị gần kề sân bay, đáp ứng nhu cầu phát triển đa chức năng cao cấp, thương mại dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ, tổ chức hội nghị hội thảo, du lịch kết hợp đô thị biển, ng viên chuyên đề, du lịch ng cộng. Đây cũng là khu vực lập quy hoạch khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng trong tương lai.

Cùng ngày, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn tại xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Khu vực Đầm Môn sẽ thành trung tâm cảng biển - đô thị. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn có tổng diện tích gần 8.300 ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Trong đó, khu vực đất liền rộng hơn 4.400 ha (trong đó có 616 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển rộng hơn 3.800 ha.

Khu vực này được quy hoạch là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế, với quy mô dân số khoảng 29.000 người. Đất xây dựng các khu chức năng có quy mô gần 2.300 ha; khu đất nông nghiệp, chức năng khác có quy mô khoảng 2.182 ha.

Nguồn: plo.vn