09:30 12/01/2024

Tại Khu đô thị mới Nam Thành phố Tuy Hòa, khu đô thị hiện trạng được cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở các khu dân cư hiện hữu; phát triển các khu ở mới về phía Nam sông Đà Rằng.

Một góc Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa. Ảnh: Ngọc Thắng.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa (tỷ lệ 1/2.000) vừa được phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa được điều chỉnh tính chất, chức năng, các cơ cấu phân khu phù hợp với yêu cầu quản lý phát triển, khai thác hợp lý quỹ đất tại khu vực. Ngoài ra, việc điều chỉnh này theo UBND tỉnh Phú Yên là đảm bảo phù hợp với Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1226/QĐ-TTg, ngày 24/10/2023.

Theo đó, Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa có diện tích 396,77 ha; thuộc địa phận phường Phú Đông và Phú Thạnh, TP. Tuy Hòa. Về giới cận, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp đường sắt Bắc - Nam, phía Bắc giáp sông Đà Rằng, phía Nam giáp đường Ngô Gia Tự.

Khu đô thị này được xác định là khu trung tâm hành chính, tài chính - thương mại, dịch vụ - dịch vụ đô thị phía Nam Tuy Hòa. Đối với khu đô thị hiện trạng được cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở các khu dân cư hiện hữu; đồng thời phát triển các khu ở mới về phía Nam sông Đà Rằng.

Khi lập quy hoạch, Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa có cấu trúc bao gồm các trung tâm du lịch, trung tâm hỗn hợp. Khung phát triển đô thị gồm khung tự nhiên như sông Đà Rằng, khu vực ng viên trung tâm; khung giao thông với tuyến đường Hùng Vương kết nối TP. Tuy Hòa với khu vực quy hoạch.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa có quy mô dân số 65.000 đến 87.000 người; đất đơn vị ở trung bình có chỉ tiêu 15 – 28  m2/ người; đất ng trình dịch vụ đô thị tối thiểu từ 4 m2/ người trở lên…

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên là cơ quan được giao tổ chức lập Quy hoạch phân khu Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa. Thời gian lập quy hoạch là 9 tháng, kể từ ngày 9/1/2023 (chưa bao gồm thời gian chọn đơn vị tư vấn, lấy ý kiến, trình phê duyệt); chi phí dự kiến là hơn 1 tỷ đồng.

Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa được quy hoạch với mục tiêu mở rộng khu vực về phía Nam TP. Tuy Hòa, đảm nhiệm các chức năng chính của một khu đô thị mới hiện đại, bền vững.

Nguồn: baodautu.vn