11:34 31/10/2023

Trung tâm đô thị sân bay, trung tâm đô thị Hòa Vinh và trung tâm đô thị thương mại ven biển là ba trung tâm phát triển chính của Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Ba trung tâm phát triển

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040.

Cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên được đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Trung Thi.

Theo Quyết định số 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng, Khu kinh tế Nam Phú Yên về định hướng phát triển không gian tổng thể vẫn kế thừa hình thái, không gian kiến trúc, tính chất và vị trí các khu chức năng theo Quy hoạch chung năm 2009 (tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg, ngày 23/10/2009). Tuy nhiên, về cấu trúc tổng thể có sự điều chỉnh.

Theo đó, cấu trúc một vành đai ng nghiệp phía Tây và dải dịch vụ phía Đông. Trong đó, khu vực ven biển phía Đông phát triển dịch vụ du lịch, đô thị và hậu cần cảng. Vành đai phía Tây phát triển ng nghiệp ng nghệ cao; đặc biệt có hai trung tâm ng nghiệp gồm ng nghiệp gắn với sân bay Tuy Hòa ở phía Bắc và ng nghiệp gắn với cảng Bãi Gốc ở phía Nam.

Tiếp đến là hai hành lang xanh ven sông Đà Rằng và sông Bàn Thạch để phát triển - không gian xanh sinh thái bán ngập phát triển dịch vụ du lịch sinh thái

Cùng với đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên được định hướng ba trung tâm phát triển chính là trung tâm đô thị sân bay; trung tâm đô thị Hòa Vinh và trung tâm đô thị thương mại ven biển.

Khu kinh tế Nam Phú Yên cũng được định hướng với tam giác phát triển du lịch phía Nam với 3 mũi nhọn là khu vực Biển Hồ - núi Đá Bia; khu du lịch Mũi Điện - Bãi Môn và khu du lịch Hòn Nưa.

Sáu phân khu chức năng

So với 2 phân khu chức năng theo Quy hoạch năm 2009 (gồm Khu phi thuế quan và Khu thuế quan), Khu kinh tế Nam Phú Yên hiện được chia thành 6 phân khu chức năng.

Khu vưc phát triển đô thị phía Bắc sân bay Tuy Hòa (phân khu 1) có diện tích đất tự nhiên khoảng 3.820 ha; trong đó đất xây dựng các khu chức năng khoảng 3.100 ha và đất khác khoảng 720 ha. Phân khu được định hướng phát triển khu đô thị sân bay và hình thành quỹ đất hậu cần sân bay - dự trữ phát triển mở rộng sân bay trong tương lai dài hạn, phát triển du lịch sinh thái ven sông Đà Rằng.

Sân bay Tuy Hòa nằm trên trục đường ven biển, các tuyến quốc lộ và cao tốc; đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Phú Yên. Nguồn: Ipec Phú Yên.

Khu vực phát triển Đô thị du lịch - dịch vụ ven biển (phân khu 2) có diện tích đất tự nhiên khoảng 3.080 ha (đất xây dựng các khu chức năng khoảng 3.010 ha ); định hướng phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ du lịch hỗn hợp khu vực ven biển, hình thành khu ng nghệ cao Hòa Hiệp Bắc.

Khu vực phát triển đô thị Hòa Vinh (phân khu 3) có diện tích đất tự nhiên khoảng 2.570 ha  (đất xây dựng các khu chức năng khoảng 1.690 ha); định hướng hình thành đô thị nên, tập trung tại khu vực lõi Hòa Vinh kết hợp với hệ thống cây xanh, mặt nước.

Khu vực phát triển du lịch - dịch vụ ven sông Bàn Thạch (phân khu 4) có diện tích đất tự nhiên khoảng 1.860 ha (đất xây dựng các khu chức năng khoảng 950 ha); được định hướng phát triển mô hình dịch vụ du lịch sinh thái bán ngập, kết hợp nông nghiệp thủy sản ng nghệ cao tại hạ lưu sông Bàn Thạch, phát triển mô hình khu du lịch sinh thái ven sông, trang trại nhà vườn sinh thái.

Khu vực phát triển ng nghiệp tập trung (phân khu 5) có diện tích đất tự nhiên khoảng 3.150 ha (đất xây dựng các khu chức năng khoảng 2.416 ha); được định hướng phát triển ng nghiệp ng nghệ cao, ng nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển, tập trung thu hút các ngành ng nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng,... vào Khu ng nghiệp Hòa Tâm.

Khu vực phát triển du lịch phía Nam (phân khu 6) có diện tích đất tự nhiên khoảng 6.250 ha (đất xây dựng các khu chức năng khoảng 1.514 ha); được định hướng hình thành tam giác phát triển dịch vụ, du lịch, thể thao đã dạng và chất lượng cao và tôn trọng, bảo vệ hệ thống rừng phòng hộ và đặc dụng hiện có.

Khu kinh tế Nam Phú Yên vẫn được quy hoạch với quy mô diện tích 20.730 ha. Về định hướng sử dụng đất đến năm 2030, đất xây dựng các khu chức năng khoảng 9.840 ha (chiếm 47,5% diện tích đất tự nhiên); đất nông nghiệp và chức năng khác khoảng 10.890 ha (chiếm 52,5% diện tích đất tự nhiên Khu kinh tế).

Đất xây dựng các khu chức năng được định hướng bao gồm phát triển dân cư đô thị khoảng 2.420 ha; phát triển hỗn hợp khoảng 224 ha (trong đó phát triển dân cư khoảng 45 ha); đất phát triển dân cư nông thôn khoảng 789 ha; khu ng nghiệp, cụm ng nghiệp khoảng 2.038 ha;  dịch vụ, du lịch khoảng 767 ha; đất xây dựng các khu chức năng khác khoảng 3.603 ha.

Đến năm 2040, Khu kinh tế Nam Phú Yên không thay đổi diện tích đất quy hoạch nhưng sẽ tăng đất xây dựng các khu chức năng lên 12.380 ha và giảm đất nông nghiệp và chức năng khác xuống còn 8.350 ha.

Nguồn: baodautu.vn