10:24 24/01/2024

Tỉnh Khánh Hòa tăng tốc hoàn thành các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quan trọng của tỉnh để thu hút được các dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.

Khu kinh tế Vân Phong đang được tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sau khi Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt, tỉnh này đang tập trung rà soát, lập điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên gia phải đảm bảo thống nhất đồng bộ các quy hoạch tỉnh.

“Song song đó, chúng tôi cũng thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án để triển khai các quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025, thời kỳ 2026 - 2030”, ông Tuân thông tin.

Thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên đôn đốc Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong khẩn trương lập và trình hàng loạt quy hoạch phân khu sau khi Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mới đây nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua 2 Nghị quyết về phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3) và Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8), thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Trong đó, Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3) có tổng diện tích gần 8.300 ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Trong đó, khu vực đất liền rộng hơn 4.400 ha (có 616 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển rộng hơn 3.800 ha.

Đây là khu vực được quy hoạch là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế với quy mô dân số khoảng 29.000 người. Trong đó, đất xây dựng các khu chức năng có quy mô gần 2.300 ha; khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô khoảng 2.182 ha.

Mục tiêu quy hoạch và phát triển khu vực theo định hướng tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Theo đó cấu trúc phát triển không gian tổng thể khu vực Bắc Vân Phong (thuộc Khu kinh tế Vân Phong) gồm các khu du lịch cao cấp tại Đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm, cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các ng trình dịch vụ hậu cần cảng, ng nghiệp tại khu vực Đầm Môn, các khu đô thị, du lịch, các không gian cây xanh, mặt nước và các khu đồi núi.

Còn Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông có tổng diện tích hơn 6.600 ha, thuộc địa phận các xã Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình (huyện Vạn Ninh).

Trong đó, khu vực đất liền rộng gần 5.300 ha (trong đó có 1.553 ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển hơn 1.331 ha. Quy mô dân số khoảng 122.000 người, đất xây dựng các khu chức năng khu kinh tế có quy mô gần 4.000 ha; khu đất nông nghiệp và chức năng khác có quy mô hơn 1.300 ha.

Mục tiêu quy hoạch quy hoạch và phát triển khu vực theo định hướng tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển khu vực Bắc Vân Phong, các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ sẽ từng bước được chuyển đổi và thay thế.

Dải đất đầm đìa nuôi trồng được chuyển thành các khu vực có thể xây dựng đô thị cũng như các không gian cây xanh ng viên, ng cộng ven bờ vịnh. Nơi này sẽ tổ chức các trung tâm dịch vụ ng cộng ven biển để làm tăng giá trị chung của toàn khu vực. Hạn chế các khu vực cao cấp khép kín trong hàng rào ở tỷ lệ hợp lý và hiệu quả; tạo các không gian xanh lớn, vừa có giá trị cảnh quan cũng như dự phòng các trường hợp mưa lũ, đủ để tạo giá trị cảnh quan và đảm bảo chất lượng môi trường, tăng giá trị chung và yếu tố đặc thù của khu đô thị ven vịnh.

Tỉnh Khánh Hòa xác định Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông là khu đô thị gần kề sân bay, đáp ứng nhu cầu phát triển đa chức năng cao cấp, thương mại dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ, tổ chức hội nghị hội thảo, du lịch kết hợp đô thị biển, ng viên chuyên đề, du lịch ng cộng. Đây cũng là khu vực lập quy hoạch khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng trong tương lai.

Các Nghị quyết được thông qua là tiền đề để tỉnh Khánh Hòa thực hiện các bước xúc tiến đầu tư một cách có hiệu quả đối với sự phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong nói riêng và cả vùng duyên hải Nam Trung bộ nói chung.

“Để thu hút được các dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược, tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện các nền tảng hiện có, dựa trên tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đó là kế hoạch thực hiện quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện quy hoạch; nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và theo quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch. Cùng với đó, tỉnh Khánh Hòa tập trung hoàn thành các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quan trọng của tỉnh gồm: điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Đồng thời, tỉnh sẽ hoàn thiện các quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các Quy hoạch chung được duyệt làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án”, ông Tuân chia sẻ.

Nguồn: baodautu.vn